B-körkort

Vi ger dig både en teoretisk och praktisk utbildning, som i de flesta fall, leder till ett lyckat provresultat hos Trafikverket.
Vår utbildning följer Trafikverkets kursplan för B-behörighet.

Teori:

Den teoretiska utbildningen består av 4 lärarledda lektioner. Vid intensivteori oftast 3 längre tillfällen.

Information: under lektionen berättar vi hur det går till att ta körkort samt trafikskolans rutiner.

  • Teori 1: trafikregler och oskyddade trafikanter.
  • Teori 2: stannande och parkering. Landsväg.
  • Teori 3: stoppsträckor, däck och mörker.
  • Teori 4: miljö, besiktning, last och släpvagn samt olyckor.

Efter genomgången teoriundervisning följer självstudier med hjälp av trafikskolans datorer eller via web-baserade frågor.

Vi använder oss av studiematerial från STR.

Teorisalen

Praktisk undervisning:

Utbildningen sker i våra lättkörda VW T-Roc eller i våra automatväxlade elbilar VW ID 3. Lektionerna anpassas individuellt efter elevens förkunskaper.

Vi ser gärna ett samarbete med elevens privata handledare, då det är lättare att få mer effektiv och strukturerad övningskörning privat. Handledaren är välkommen att medverka vid första lektionen för tips och råd för vidare träning hemma.